Edukacja

Edukacja formalna i nieformalna

Edukacja i dyplomy

wykształcenie: 

od 2014 do 2016 Uniwersytet Wrocławski, komunikacja wizerunkowa

od 2011 do 2014 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja Public Relations

2008 – 2011 Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze, klasa o profilu biologiczno-chemicznym

edukacja nieformalna i wyróżnienia:

13 VI 2018 – Jelenia Góra – seminarium dot. łączenia aktywności społecznej lokalnych społeczności z aktywnością ekonomiczną, organizowanym przez LGD Partnerstwo Ducha Gór

16 VI 2016 – Wrocław – wyróżnienie za działalność społeczną, nadane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w konkursie Akcja Akacja, Akcja Dąb 2016 – Niezwykli Dolnoślązacy

13-14 II 2015 – Warszawa – udział w warsztatach „Dziennikarze przeciw dyskryminacji” organizowanych przez Fundację Instytut Reportażu

1-2 XII 2014 – Jelenia Góra – udział w kursie „Warsztat kreatywnego myślenia” organizowanym przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą

14-15 VI 2014 – Gdańsk – udział w szkoleniu dla animatorów „Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach” organizowanym przez organizację Amnesty International

27-30 V 2014 – Jelenia Góra – udział w kursie „Praktyczne elementy w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem” organizowanym przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą

22-26 IV 2013 – Jelenia Góra – udział w warsztatach „Sztuka skutecznej prezentacji i autoprezentacji” organizowanych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą

15-16 VII 2013 – Poznań – udział w warsztatach wokalno-managerskich „Dobry MC” prowadzonych przez Ryszarda „Peję” Andrzejewskiego organizowanych przez Akademię Managerów Muzycznych

24 XI 2013 – Łódź – udział w warsztatach wokalno-managerskich „Dobry MC” prowadzonych przez Adama „O.S.T.Ra” Ostrowskiego, organizowanych przez Akademię Managerów Muzycznych

11-13 XII 2009 – Wrocław – udział w szkoleniu „Poławiacze Pereł wspierają aktywną młodzież. Jak skutecznie zaplanować i sfinansować projekt aktywizujący lokalnych liderów młodzieżowych?” organizowanych przez Fundację Edukacji Międzynarodowej

2009 – Kamienna Góra – inicjator i organizator Kamiennogórskiego Festiwalu Rockowego „Harygma

24 -30 III 2013 – Königswinter – udział w niemiecko-polskim seminarium „Schlesishe Begegnungen” organizowanym przez Akademie Deutsches Kultur und Bildungszentrum e.V

24 V 2014 – nagroda-wyróżnienie dla szczególnej osobowości scenicznej, przyznana podczas finału jeleniogórskiej Ligi Rocka 2014

2008-2009 – Kamienna Góra – aktor w grupie teatralnej „Burza” działającej przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze

29 III – 13 IV  2014 – udział w kusie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, organizowanym przez „Life Guard” Szetelnicki Piotr

od 10 V 2005 – Ratownik WOPR